باغ وحش ها محلی برای نگهداری حیوانات می باشند. در واقع مکانی است که حیوانات گوناگونی در آنجا زندگی می کنند. معمولا حیوانات در باغ وحش به صورت جفت نگهداری می شوند. و همه می توانند به تماشای این حیوانات بپردازند و از حیات وحش لذت ببرند.

کرونا با ورود خود باغ وحش ها را نیز به تعطیلی کشاند. البته تماشای باغ وحش ها ممنوع شد. تا بحال انتقال این ویروس از حیوان به انسان گزارش نشده است. ولی متاسفانه به دلیل عدم رعایت بهداشت هم وطنان و انداختن آشغال و حتی ماسک در معابر عمومی و استنشاق حیوانات باعث انتقال این ویروس به حیوان شده است.

2.png

پس هنگام بازگشایی باغ وحش ها باید دقت کرد تا فاصله با حیوانات رعایت شود و افراد از دست زدن به قفس ها جدا خودداری کنند. جهت احتیاط بیشتر می توان در باغ وحش ها یک عدد دستگاه ضد عفونی کننده دست قرار داد. و افراد را مجبور کرد قبل از ورود به باغ وحش دستانشان را ضد عفونی کنند.

این تمهیدات باعث رعایت بهداشت در این اماکن عمومی شده و باعث می شود با خیال راحت بدون آسیب زدن به حیوانات به تفریح خود و کودکانمان و آموزش آنها بپردازیم.

کودکان به تفریح و آموزش نیاز دارند و مشخص نیست تا چند سال مجبور باشیم با این ویروس زندگی کنیم. پس باید با رعایت بهداشت به زندگی خود ادامه داده و از دیدن مکان های تفریحی لذت ببریم. و از انتقال این ویروس به حیوانات جلوگیری کنیم.